Nüfus patlaması Nedir?

Nüfusun çeşitli nedenlerle öngörülenden fazla artması.1946 ve 1964 yılları arasındaki dönemde doğum oranlarındaki keskin artış için kullanılan kavram.Yeryüzünde nüfus artış hızının çok büyük boyutlara varması sonucunda, yığışımın, birçok ülkeler için önemli bir toplumsal sorun durumuna gelmesi.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Nüfus planlaması
Nüfus tezkeresi
Nüfus yoğunluğu
Nüfusçu
Nüfuz
Nüfuz ticareti
Nüfuzkar
Etkileyici
Nüfuzlu
Nüfuzsuz